Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationaal georiënteerd onderwijs. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Hieronder tref je het pakket Euregionaal Onderwijs aan. Hierin vind je belangrijke informatie die je kunt gebruiken bij het opstarten of verder ontwikkelen van Euregionaal Onderwijs in jouw school. Ook tref je informatie aan die mogelijk antwoord kan geven op onderstaande vragen:

  • Wat betekent het voor mij en mijn school als ik Duits of Frans ga aanbieden op mijn school?
  • Wat is er al dat mij kan helpen om snel aan de slag te gaan?
  • Welke mogelijkheden voor scholing zijn er?
  • Welke materialen zijn er?
  • Kom ik in aanmerking voor ondersteuning en subsidie?

Je zult ontdekken dat er veel materiaal beschikbaar is en daarmee de invoering van de buurtaal heel laagdrempelig kan plaatsvinden. Houvast biedt verder het competentieraamwerk (doorlopende leerlijn) taal, interculturaliteit en ondernemendheid. Je mag de beschikbare informatie en materialen vrij delen met collega’s of ouders.

Het materiaal is in eerste lijn bedoeld voor de eindgebruikers (docenten PO, VO, VMBO, MBO en HBO ) in het onderwijsveld. Veel leesplezier en succes met de invoering of verdere ontwikkeling van Euregionaal Onderwijs!

Kwaliteitsinstrumenten

Doorlopende leerlijn Euregionaal Onderwijs

Implementatie

Lesmateriaal Euregionaal Onderwijs

Loopbaanoriëntatie en stages

Financiering