Implementatie

Doorlopende leerlijn Euregionaal onderwijs

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs in het Duits of Frans en internationaal georiënteerd onderwijs. Van basisschool tot hogeschool is er een aanbod dat jongeren voorbereidt op het samenwerken met hun buren. En niet alleen taalvaardigheden krijgen speciale aandacht, maar ook het vermogen om met buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Hieronder vind je het Euregionaal Onderwijspakket. Hier vind je belangrijke informatie die je kunt gebruiken bij het opzetten of verder ontwikkelen van Euregionaal onderwijs op jouw school. Ook vind je informatie die antwoord kan geven op de volgende vragen:

Wat betekent het voor mij en mijn school als ik Duits of Frans op mijn school aanbied?
Wat is er al beschikbaar dat het voor mij gemakkelijker kan maken om snel aan de slag te gaan?
Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?
Welke materialen zijn beschikbaar?
Heb ik recht op financiering en subsidies?

Je zult merken dat er veel materiaal beschikbaar is en dat de introductie in de buurtaal dus heel gemakkelijk kan worden gedaan. Handhold biedt ook het competentiekader (doorlopende leerlijn) Taal, Interculturaliteit en Ondernemerschap aan. Je kunt de beschikbare informatie en materialen vrij delen met collega's of ouders.

 

Het materiaal is primair bedoeld voor eindgebruikers (docenten primair, voortgezet, VMBO, MBO en HBO) in het onderwijs. Veel leesplezier en succes met de invoering of verdere ontwikkeling van Euregionaal onderwijs!

Kwaliteitsinstrumenten

Doorlopende leerlijn Euregionaal onderwijs

Implementatie

Lesmateriaal Euregionaal onderwijs

Beroepsoriëntatie en stages

Financiering