Doorlopende leerlijn Euregionaal Onderwijs

Kinderen, scholieren en studenten in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en hoger onderwijs moeten beter toegerust worden op een Euregionale toekomst. Om deze doelstelling te realiseren zijn er diverse materialen ontwikkeld, voor leerlingen en onderwijzend personeel, die bijdragen aan een doorlopende leerlijn Euregionaal Onderwijs.

Competentieraamwerk voor taal, interculturaliteit en ondernemendheid
Het ontwikkelde integraal raamwerk van Euregiocompetenties in de domeinen taal, interculturaliteit en ondernemendheid dat gedragen wordt aan beide zijden van de grens is hier te downloaden.

Portfolio Euregionaal onderwijs

Binnenkort meer informatie.

 

Professionalisering

In kader van groei en professionalisering van het buurtaalonderwijs  is het mogelijk om bijvoorbeeld deel te nemen aan een voorbereidingscursus.

Voorbereidingscursus Duits (Goethe)

 

Voorbereidingscursus Frans (Delf/Dalf)