Impressum

Uitgever
Deutsch-niederländischer Zweckverband euregio rhein-maas-nord
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)2161 6985 500
Fax: +49 (0)2161 6985 555
E-Mail: info@euregio-rmn.de

Gemachtigte vertegenwoordiger:
Alegmeen directrice Maike Hajjoubi

Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud
Meena van Scharrel
Projectcoördinatrice euregionaal educatie

Tel.: +49 (0)2161 6985 525
Fax: +49 (0)2161 6985 525
E-Mail: meena.vanscharrel@euregio-rmn.de

Foto's:
euregio rhein-maas-nord, leden projectpromotors, LeadPartners.

Aansprakelijkheid:

De euregio Rijn-Maas-Noord garandeert niet dat de op deze website ter beschikking gestelde informatie actueel, juist en volledig is. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

Kennisgeving:

De euregio rhein-maas-nord is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via hyperlinks met de euregio rhein-maas-nord website zijn verbonden. Alle inhoud van deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken en lay-out zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de verspreiding, reproductie, publicatie, wijziging, beschikbaarstelling aan derden of bewerking van inhoud of structuurelementen, in het bijzonder teksten, tekstgedeelten, afbeeldingen of grafische elementen, is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de euregio rhein-maas-nord vereist.

Voor vragen of suggesties met betrekking tot de euregio rijn-maas-noord website kunt u contact opnemen met Meena van Scharrel: meena.vanscharrel@euregio-rmn.de