Implementatie

De implementatie van het vak Duits of Frans in het basisonderwijs vraagt om een goede voorbereiding. Hiervoor is er een stappenplan invoering Duits en Frans op de basisschool, ontwikkeld. Het geeft basisscholen een overzicht van de te nemen stappen. Voor verdere vragen of een gesprek over de invoering Euregionaal Onderwijs kan contact opgenomen worden met het Expertteam Euregionaal Onderwijs.

Voorwaarden
• Gedragen door directie en team
• MR informeren
• Terug te vinden in het schoolplan, de schoolgids.
• Ouders en leerlingen informeren

Wie geeft les?
• Een leerkracht voor alle groepen
• De groepsleerkracht, dit heeft de voorkeur i.v.m. de continuïteit en
breder draagvlak.

In welke groep(en)?
• De ontwikkelende materialen, de Euregioschool-klappers, zijn be­doeld voor de groepen 5 t/m 8.
• Voor de onderbouw groepen kan er gebruik gemaakt worden van het Elena materiaal . Daarnaast is er inmiddels ook een Elena versie voor de bovenbouw groepen beschikbaar.
• In welke groep de opstart plaatsvindt, bepaalt de school zelf.

Vaardigheden leerkracht
• Om zelf de Duitse taal te begrijpen en te spreken is het raadzaam om minimaal B2 niveau (Europees referentiekader) te beheersen. Bekijk hier de definities.

Vaardigheden leerling
• Het geïnteresseerd raken en respect krijgen voor de Duitse en Franse taal en cultuur is de algemene doelstelling. Dit gebeurt door de luis­ter-, spreek- en leesvaardigheid te bevorderen.
• Bevordering van schriftelijke vaardigheid is ook wenselijk om com­municatie per brief of mail te vereenvoudigen. Hiervoor kunt u het in hoofdstuk 2 beschreven competentie-raamwerk gebruiken. Daarnaast bieden Europese programma’s zoals eTwinning, een beveiligde omgeving voor digitale communicatie.

Herkenbaarheid
• Terug te vinden op het lesrooster (ca. 1 uur per week)
• Terug te vinden in het schoolplan
• Terug te vinden in de schoolgids
• Terug te vinden op het rapport, zeker in groep 7 en 8 net zoals bij het
taalvak Engels.

Materialen
• Unser kleiner Wörterladen (groep 5)
• DaZ Koffer
– Ich und du(groep6)
– Sich orientieren(groep7)
– Miteinander leben(groep8)
• Wir verstehen uns gut, incl. Cd met liedjes
• Leesboekjes “einfach lesen!”
• Topklassers Duits
• Lesklappers Euregioschool incl jaarplanning 5 t/m 8
• Woordenboeken ND DN DD
• Inzet native speakers
• Websites met lesinspiratie:
– Planet
– Aduis
– Blinde Kuh
– Willi will’s wissen
– Sendung mit der Maus
– Euregio vis a vis

 Partnerscholen
• Contact zoeken/leggen met deutsche Grundschulen (Klasse 3 und 4) • voor de groepen 5 en 6.
• Contact zoeken/leggen met de deutsche Sekundarstufe (Klasse 1 und 2) voor de groepen 7 en 8

Kosten
• Aanschaf basismaterialen
• Opleidingskosten en vervanging per leerkracht
• Uitwisselingskosten: vervoer, entree e.d.

Financiering
Voor een aantal financieringsmogelijkheden kunt u een kijkje nemen in het hoofdstuk financiering op deze website.