Euregioprofielschool

Euregioprofielscholen zijn scholen die hun locatie in het Euregionale grensgebied willen gebruiken als een geweldige kans. Leerlingen, leraren en schooldirecteuren zien de grens niet als een onoverkomelijk obstakel, maar als een kans om voor de eigen deur in contact te komen met een andere taal en cultuur.
Om deze rijkdom in leven en werk ten volle te benutten, leggen de euregioprofilscholen bijzondere nadruk op zowel taalverwerving als kennismaking met de respectieve buurregio.
Dit heeft al tot veel mooie initiatieven en vriendschappen geleid.
Lees ook het ervaringsverslag van Freya.

Of kijk naar het video van L1 en omroep Venlo:

Op deze Pagina vindt U alle informatie over de redenen voor apllicatie, de applicatievereisten, de benodigden formulieren en instanties die u bij het process kunnen begleiden.

De voordeelen van het opzetten van een euregioprofielschool zijn duidelijk:

  • Wonen en werken in de buurt van de grens: Gebruik de locatie dicht bij de Duitse of Belgische grens als een kans! Wij bereiden jongeren voor op wonen en werken in de grensstreek.
  • Interculturele integratie: De Euregiogerichtheid bevordert een interculturele leeromgeving die diversiteit waardeert en integreert.
  • Netwerkmogelijkheden: Het certificaat biedt toegang tot een netwerk van scholen met een Euregioprofiel dat de uitwisseling van best practices en samenwerking mogelijk maakt.
  • Taalvaardigheden: De Euregiogerichtheid bevordert meertaligheid onder leerlingen.
  • Euregionale perspectieven: Het certificaat opent deuren naar Euregionale programma's, uitwisselingsmogelijkheden en interculturele ervaringen.
  • Voordelen voor de toekomst: De Euregionale focus versterkt de carrièremogelijkheden van studenten in hun eigen regio.

Het ligt er dus op de hand om in de grensstreek erover naar te denken euregioprofielschool te worden.  De twee meest belangrijkste vragen zijn:

Kost het iets?

Er is geen geld nodig om een certificaat aan te vragen. Er hoeft ook niet betaald te worden voor hercertificering.

Het is net andersom. Euregio-scholen krijgen toegang tot een goed netwerk van professionals die hen kunnen helpen bij het vinden en invullen van subsidieaanvragen en soortgelijke financieringsmogelijkheden. Ze komen ook in contact met de taal van euregionale onderwijsprojecten, krijgen toegang tot leesmateriaal en staan vooraan bij de verdere ontwikkeling van euregionaal onderwijs.

Wat zijn de vereisten?

De certificeering euregioprofilschool is voor scholen die al een goed inzet op het vlak van euregionaal onderwijs tonen. Deze betrokkenheid wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • Taallessen: Krijgen uw leerlingen taalles in de buurtaal?
  • Partnerschool in de Euregio: Is er een partnerschool in het aangrenzende euregionale land?
  • Bezoeken aan het buurland: Maakt u regelmatig uitstapjes naar het buurland en publiceert u daarover, bijvoorbeeld op sociale media?
  • Het Euregionale perspectief zichtbaar maken: Behandelt u het onderwerp van grensoverschrijdende euregionale perspectieven in de klas?

Als u op alle vragen "Ja!" hebt geantwoord, kunt u uw gratis certificeringsaanvraag invullen. Voldoet uw school nog niet aan alle criteria?  Neem dan contact op met uw Euregio! Samen kunnen we kijken hoe we met de aanvrag verder kunnen. We denken graag met u mee!

De aanvraagprocedure

Om een aanvraag intedienen, dient men verschillende formularen in te vullen. Deze zijn ontwikkelt met de duitse Bezirksregierungen in Köln, Düsseldorf en Münster. De ingevulden formularen worden ook samen met de Bezirksregierung en afgevaardigten uit de buurlanden geevaluuerd. Normaliter gebeurt dit een keer per jaar. 

2024 zijn er twee evaluatiemomenten. Een was al in Januari en een staat geplant voor September.Rond drie weken naar de dealine kunt u de uitslag verwachten. Indien de aanvrag positief is gekeurd denken we graag met u over de organistie van een plechtig uitreikingsmoment naar!

Onder het volgende link vind u de aanvragformulieren :

Applicatie basisschool

Applicatie Voortzgezet onderwijs