Privacy statement

Omgang met persoonsgegevens in de euregio rijn-maas-noord
De euregio Rijn-Maas-Noord is een van de vijf euregio's langs de Duits-Nederlandse grens. Sinds 1978 zet de euregio zich in om het Europese integratieproces tastbaar te maken. De euregio is het aanspreekpunt voor burgers en bedrijven van alle 30 leden. Voor het uitvoeren van onze activiteiten hebben wij veel contacten met burgers, bedrijven en andere organisaties in de grensregio. Ons belangrijkste doel is het vervullen van onze wettelijke taken in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. In sommige gevallen verwerken we daarbij persoonsgegevens. We houden ons aan de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR, (EU) 2016/679) van de Europese Commissie en zorgen er altijd voor dat we alleen de meest noodzakelijke gegevens opslaan. De rechtmatige en gevoelige omgang met persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Welke gegevens worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de gevraagde of overeengekomen diensten. Het gaat altijd om verwerking in overeenstemming met art. 6 van de GDPR, die wordt uitgevoerd om een van de volgende redenen

U heeft ons uw toestemming gegeven (bijv. bij gebruik van ons contactformulier)
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (bijv. in het geval van financieringsaanvragen)
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen (bijv. in het geval van projectaudits)


Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?
De verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving is
publiekrechtelijk samenwerkingsverband euregio rhein-maas-nord
Maike Hajjoubi, algemeen directeur
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Telefoon: +49-2161-6985-500
Fax: +49-2161-6985-555
E-mail: info@euregio-rmn.de


De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn
Martijn Spaargaren
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Telefoon: +49-2161-6985-505
Fax: +49-2161-6985-555
E-mail: martijn.spaargaren@euregio-rmn.de


Uw rechten
U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens:

Uw rechten
U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
correctie van onjuiste persoonlijke gegevens
annulering van uw door ons opgeslagen gegevens (recht van bezwaar)
Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten.


Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt te allen tijde contact opnemen met de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit met een klacht. Welke toezichthoudende autoriteit bevoegd is, hangt af van de deelstaat waar u woont, werkt of de vermeende inbreuk plaatsvindt. U kunt een lijst van toezichthoudende autoriteiten vinden op
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Wissen van uw door ons opgeslagen gegevens (recht op bezwaar)
Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen wissen vanwege wettelijke verplichtingen,
Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
gegevensoverdraagbaarheid als u hebt ingestemd met gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is met een klacht. Welke toezichthoudende autoriteit bevoegd is, hangt af van de deelstaat waar u woont, werkt of de vermeende inbreuk plaatsvindt. U kunt een lijst van toezichthoudende autoriteiten vinden op
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Doorgeven van uw gegevens aan derden
In principe geven we geen persoonlijke gegevens van onze contacten door aan derden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:


U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u
de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet doorgeven van uw gegevens.
De gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU of EER (derde landen).
Verwijdering of blokkering van de gegevens
Wij slaan uw persoonlijke gegevens daarom alleen op voor de duur die nodig is om de aangegeven doelen te bereiken of voor de duur die vereist is door de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen (bijv. in het geval van het gebruik van subsidies). Na afloop van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.