Financiering

Om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren bestaan er diverse financieringen via organisaties in Limburg en subsidieprogram­ma’s in de Euregio’s. Ben je van plan om een buurtaalactiviteit te organiseren heb je hiervoor financiële middelen nodig? Bekijk  de mogelijkheden met doorverwijzing naar de betreffende instanties via onderstaand overzicht

 • Nuffic
  Scholen in het primair of voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra kunnen een subsidieaanvraag indienen. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat je school een plan heeft om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid of dit al heeft gedaan.
 • Der Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V. (Het Duits- Nederlands jeugdwerk)
  Deze stichting initieert bijzondere projecten en initiatieven zoals schoolpartnerschappen, leerlingenuitwisselingen, taalcursussen en grensoverschrijdende leersamenwerking tussen scholen en ondernemingen. Download het subsidieformulier hier.

 • Kleine euregionale projecten
  Grensoverschrijdende projecten die bijdragen tot een versterking van het samenhorigheidsgevoel van de inwoners van de EMR en/of van de contacten tussen de verschillende regio’s worden gesubsidieerd.

 • Grensoverschrijdende schooluitwisselingen en schoolbezoeken
  De Euregio Maas-Rijn (EMR) ondersteunt grensoverschrijdende uitwisselingen tussen ten minste twee scholen uit verschillende deelregio’s van de EMR en bezoeken van scholen in een andere deelregio van de EMR.

 • Interreg programma
  Interreg is een programma waarmee Europese middelen worden ingezet voor de opbouw van sterke regio's in Europa. De Europese Commissie draagt daarmee bij tot een sterkere euregio, een betere grensoverschrijdende samenwerking en een beter grensoverschrijdend begrip.

 • Erasmus+
  Subsidies en beurzen voor Europese samenwerking, uitwisseling, nascholing en stage.