Natuurlijk!
Natürlich!
Bien sûr!

De Euregio biedt een grenzeloze toekomst voor ons en onze jongeren. Want vanuit onze mooie provincie Limburg is het geweldig om over de landsgrenzen heen te gaan om zo verder te komen.

Laten we er dan ook samen voor zorgen dat we deze grenzeloze kansen zo optimaal mogelijk benutten. Door grenzen te verleggen, te verbreken en te verzetten. Door grenzen weg te nemen en ze niet te zien. Met jeugd, ouders, scholen, overheid en bedrijfsleven grenzeloos denken en doen. En dat begint met Euregionaal Onderwijs. Want waarom stoppen als je verder kan?

‘EUREGIO ONDERWIJS LEEFT!’

Tweetalig Onderwijs Nederlands-Duits VMBO onderwijs in de provincie Limburg
09.06.20

Provinciale Staten heeft een motie aangenomen omtrent een onderzoek naar de kansen voor de implementatie voor tweetalig onderwijs in het vmbo. De expertgroep Euregionaal Onderwijs heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek dat door de Universiteit Maastricht in heel Limburg is uitgevoerd. Dit onderzoek was gericht op studenten van het vmbo en relevante stakeholders. De resultaten zijn in januari 2020 opgeleverd.

lees verder >
Subsidienieuws 2020: Aan de slag met Euregionaal Onderwijs!
09.01.20

De subsidieregeling Euregionaal Onderwijs van de Provincie Limburg maakt dit mogelijk.
De Provincie Limburg wil het onderwijs stimuleren om het voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken.

lees verder >
Start met het verleggen van je grenzen! Meer weten? Vraag het aan ‘t Euregio team!