EMRLingua: extra middelen om Duits en Frans te leren
13.07.21

In maart is het Interreg-project EMRLingua gestart, waarmee de buurtalen Duits, Frans en Nederlands worden bevorderd. Via EMRLingua zijn extra middelen beschikbaar voor grensoverschrijdende ontmoetingen, uitwisselingen, bezoeken en stages in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Zo komen leerlingen op een natuurlijke manier in contact met de buurtaal, de regio en de sprekers van de buurtaal. Ze ervaren dat Duits en Frans niet zomaar schoolvakken zijn, maar dat taal een communicatiemiddel is dat deuren opent. Ook met het oog op hun toekomstige studie en werk.

lees verder
Subsidieregeling Euregionaal Onderwijs loopt af
13.07.21

De subsidieregeling Euregionaal Onderwijs van de Provincie Limburg loopt binnenkort af. Volgend schooljaar vindt een evaluatie plaats over de resultaten van de regeling. Projecten kunnen nog worden ingediend tot en met 30 juli 2021.

lees verder >
Grenzeloos aan de slag met Euregionaal Onderwijs
17.03.21

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat leerlingen in het onderwijs zien hoe onmisbaar buurtalen en euregionale cultuuraspecten zijn. Daarom heeft de Provincie de subsidieregeling Euregionaal Onderwijs 2020-2021.

lees verder >
Interreg-project EMR-Lingua kan van start
17.03.21

De Euregio Maas-Rijn heeft de aanvraag EMR-Lingua binnen het Interreg-programma goedgekeurd. In het project wordt gewerkt aan het verduurzamen en ondersteunen van de buurtalen in de Euregio Maas-Rijn. Dat gebeurt via een aantal werkpakketten.

lees verder >
Nieuwe Grenslandagenda 2020/2021 voorgesteld
19.01.21

Tijdens de tweede editie van de Grenslandconferentie voor Nederland en Nordrhein-Westfalen (NRW) is de nieuwe Grenslandagenda 2020/2021 voorgesteld. De gezamenlijke aanpak van de coronapandemie is een van de prioriteiten op de agenda. Daarvoor kijken we naar nu, maar zeker ook naar de toekomst. Het openhouden van onze grenzen is daarbij belangrijk. De tweede Grenslandconferentie vond plaats op afstand. Een terugblik én vooruitblik.

lees verder >