Week van het Nederlands
06.10.18

Tijdens de week van het Nederlands bruist het weer van de activiteiten rondom onze taal: van congressen tot wedstrijden en van workshops tot aanbiedingen.

lees verder
“Ueber die Grenze" van Gilde Opleidingen
03.10.18

Het project “Ueber die Grenze” draait vanaf 2016 en begint zijn vruchten af te werpen.

lees verder >
Samenwerking KIM-besturen
03.10.18

De samenwerkende KIM-besturen hebben besloten hun expertise en ervaring op gebied van Internationalisering en Euregionalisering te willen inzetten op provinciaal niveau. Dit ten behoeve van scholen en besturen PO die overwegen om genoemde thema’s in hun onderwijs op te nemen en hierbij gebruik willen maken van ervaringen van reeds gestarte scholen en besturen.

lees verder >
Maak kennis met Ambassadeur Euregio Onderwijs Karin Straus
03.10.18

De provincie Nederlands Limburg heeft de laatste jaren hard gewerkt aan een agenda voor Euregionaal Onderwijs. Met deze agenda wil zij in het onderwijs en in de samenleving bewustwording voor het belang van grensoverschrijdend leren in Limburg creëren en vergroten. Met Euregionaal Onderwijs vergroten we de kansen van onze kinderen!

Er zijn vele vormen van Euregionaal Onderwijs. Zo kan er bijvoorbeeld al vanaf het basisonderwijs extra aandacht voor de Duitse, maar ook Franse taal en cultuur ingeruimd worden.

lees verder >
Maak kennis met Expertgroep Voorzitter Wim Horsch
03.10.18

Nog meer ? Nee dank je ! ……of toch ? Euregionaal onderwijs is niet verankerd in het denken en handelen van het Limburgse onderwijs.

Voor een groot aantal leerlingen en studenten in Limburg betekent dit een ernstige beperking van hun mogelijkheden, perspectieven en kansen. Demografische druk en daarmee samenhangende uitdagingen om toch een rijk onderwijsaanbod te blijven aanbieden versterken alleen maar de noodzaak om de “kansenradius” van leerlingen te vergroten. Door ze bewust te maken van de perspectieven en kansen over de grens, maar ook door ze voldoende toe te rusten om die kansen te benutten.

lees verder >