Sub­si­die Eu­re­gi­o­naal On­der­wijs 2020-2021

De Provincie Limburg wil het onderwijs stimuleren om het voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken. Deze regeling stimuleert de onderwijspartners mede om het belang van euregionale cultuuraspecten en buurtalen te implementeren in het onderwijs.

Voor wie
Hoofdstuk 2 van deze subsidieregeling is er op gericht om het Euregionaal Onderwijs te implementeren binnen scholen in het PO en om leerlingen in het VMBO de kans te bieden om hun niveau Duits en/of Frans volgens de internationale normen te laten certificeren.
De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO en VMBO. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen van één of meerdere basisscholen en/of scholen waar VMBO onderwijs wordt gegeven gelegen in de provincie Limburg.

Hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling is er op gericht om het curriculum te euregionaliseren. Dit kan enerzijds door taalonderwijs te integreren in lessen en projecten zoals techniek en geschiedenis en anderzijds door in lessen aandacht te besteden aan geschiedenis, kennis en cultuur van de buurlanden. Hierdoor is een betere verbinding met andere onderwijsprogramma’s waarbij meer aandacht gegeven kan worden aan stages, bedrijfsbezoeken en uitwisseling naast de taalvaardigheden.
De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO, VO, MBO en HBO. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen in het PO, VO, MBO en HBO gelegen in de provincie Limburg.

Hoofdstuk 4 van deze subsidieregeling is erop gericht om scholen in het PO, VO, MBO en HBO te ondersteunen in het op een vernieuwende manier vormgeven van ketensamenwerking / creëren van een doorlopende leerlijn (dus bijvoorbeeld school uit PO met school uit VO, VMBO met MBO of VO met HBO) op het gebied van Euregionaal Onderwijs.
De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO, VO, MBO en HBO. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen in het PO, VO, MBO en HBO gelegen in de provincie Limburg.

Voorwaarden
Voor de volledige voorwaarden en verplichtingen adviseren wij je naar de volledige tekst van de regeling te kijken. 
Alle informatie en de Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs 2020-2021 kun je lezen op de website van de Provincie Limburg.

Aanvraag indienen
Je kunt een subsidieaanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen. De verschillende aanvraagformulieren en het begrotingsformat kun je downloaden op de website van de Provincie Limburg.
Uiterlijk 30 juli 2021 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen.