%>
Tweetalig Onderwijs Nederlands-Duits VMBO onderwijs in de provincie Limburg
02.07.20

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen omtrent een onderzoek naar de kansen voor de implementatie voor tweetalig onderwijs in het vmbo. De expertgroep Euregionaal Onderwijs heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek dat door de Universiteit Maastricht in heel Limburg is uitgevoerd. Dit onderzoek was gericht op studenten van het vmbo en relevante stakeholders. De resultaten zijn in januari 2020 opgeleverd.

Aan het College van Gedeputeerde Staten is verzocht om:

  1. de expertgroep Euregionaal Onderwijs onderzoek te laten doen naar de behoefte aan aanbod van tweetalig onderwijs Duits in het vmbo;
  2. de expertgroep tevens te laten onderzoeken welke kansen er liggen voor de implementatie van tweetalig onderwijs Duits in het vmbo;
  3. de expertgroep in het onderzoek ook te laten meenemen welke mogelijke dragers er in de sector voor handen zijn voor de implementatie van tweetalig onderwijs Duits in het vmbo;
  4. de expertgroep te vragen bij deze aspecten ook aandacht te hebben voor de aansluiting naar het mbo.

De expertgroep heeft aangegeven graag een bijdrage te willen leveren aan het onderzoek, maar dit niet zelf te kunnen uitvoeren. Daarop is de Universiteit Maastricht benaderd met de vraag of zij een dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd in heel Limburg, gericht op studenten van het vmbo en relevante stakeholders. De resultaten zijn in januari 2020 opgeleverd. De probleemstelling is: is er behoefte aan een Nederlands-Duits tweetalig vmbo in de provincie Limburg nu en in de toekomst?

Er is onderzocht hoe hoog de motivatie voor een tweetalig vmbo is en of het een factor is bij de school- en studiekeuze van vmbo-leerlingen.

Naast de studenten zijn de volgende stakeholdersgroepen bevraagd: ouders, scholen (vmbo en mbo), MKB-Limburg, IHK Aken, grenspunten en specialisten.

U kunt de verdere bevindingen uit dit onderzoek hier lezen en downloaden.