%>
Project 'Unbegrenzt' op Connect College
16.01.21

Het Connect College in Echt is dit schooljaar ook gestart met het euregionaal project 'Unbegrenzt', voor de doorlopende leerlijn vmbo-mbo. Met als doel een betere aansluiting van het vmbo op een mbo-vervolgstudie en grotere kansen op de arbeidsmarkt.

In dit project doen derdejaars vmbo-leerlingen grensoverschrijdende activiteiten met scholen en bedrijven, zodat zij meer kennis van de Duitse taal en cultuur krijgen. De leerlingen kunnen na het project deelnemen aan Goethe-certificering, zodat hun kennis van de Duitse taal wordt erkend met een officieel certificaat op A2- of B1-niveau.

Via opdrachten en activiteiten komen leerlingen in contact met mbo-studenten en werken ze op een praktische manier met hen samen. Voorbeelden van opdrachten en activiteiten:

  • Sollicitatietraining volgen op het mbo en daarna een sollicitatiebrief en cv schrijven aan een Duits bedrijf / voor 'Roermond on stage'.
  • Duitse social media: overeenkomsten en verschillen zoeken. Wat is in Duitsland een hype? Welke bekende bloggers zijn er?

De school kijkt of een uitwisseling met een Duitse Gesamtschule mogelijk is. Deze vindt nu plaats voor leerlingen van het tweede jaar. Misschien kan hier in leerjaar 3 een vervolg op komen.

Doorlopende leerlijn
Met dit project wil de school de leerlijn vanuit het vmbo naar het mbo versterken en zo de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt of bij een vervolgstudie vergroten. Omdat de arbeidsmarkt in Limburg euregionaal is ingesteld, krijgen veel jongeren later te maken met klanten, collega's en leveranciers over de Duitse grens. Met het project 'Unbegrenzt' wil de school hen daarop voorbereiden.

De doelgroep van het project is vmbo leerjaar 3 (basis, kader en gemengd-theoretisch) met Duits in het vakkenpakket. Na volgend schooljaar gaat dit traject verder in vmbo leerjaar 4.

Vervolgstudie en arbeidsmarkt
Dit project sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast sluit het aan bij de nieuwste ontwikkelingen binnen het Moderne Vreemde Talen-onderwijs, waarin leerlingen actief met de taal bezig zijn in authentieke en realistische situaties. Omdat zowel leerlingen van de vmbo-richtingen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn erbij worden betrokken, sluit het ook aan bij verschillende richtingen op het mbo. En door Duitse bedrijven uit te nodigen en op bezoek te gaan bij bedrijven in Duitsland, leren leerlingen de mogelijkheden van de Duitse arbeidsmarkt kennen. 

Ze leren op jonge leeftijd om zich in te leven in en aan te passen aan verschillende situaties en daarnaast een juiste beroepshouding te gebruiken richting klanten en opdrachtgevers. Door de samenwerking met het mbo en Duitse bedrijven krijgen de leerlingen inzicht in wat van ze wordt verwacht op de arbeidsmarkt, maar ook in een vervolgstudie op het mbo.

Het project Unbegrenzt wordt medegefinancierd door de Provincie Limburg.