%>
Expertisecentrum voor kansen in euregionaal onderwijs
30.03.22

Op het gebied van onderwijs werken projecten, initiatieven en expertisecentra binnen de euregio-gebieden al goed met elkaar samen. Maar dit kan nog beter. Daarom wil de euregio rijn-maas-noord een euregionaal expertisecentrum opzetten.

Dit expertisecentrum kan een centraal aanspreekpunt worden om initiatieven en projecten in de onderwijssector aan Duitse en Nederlandse zijde met elkaar te verbinden. Binnen veel onderwijsinitiatieven is al lesmateriaal ontwikkeld. Het zou mooi zijn deze te bundelen en gezamenlijk toegankelijk te maken. Want waarom een nieuw project starten als binnen een andere euregio al een vergelijkbaar project loopt?
 
Het platform Euregio Onderwijs kan hier een mooi medium voor zijn. De Expertgroep Euregionaal Onderwijs, de andere euregio’s en onderwijsinitiatieven worden natuurlijk meegenomen in dit proces.