%>
Maak kennis met Expertgroep Voorzitter Wim Horsch
03.10.18

Nog meer ? Nee dank je ! ……of toch ? Euregionaal onderwijs is niet verankerd in het denken en handelen van het Limburgse onderwijs.
Voor een groot aantal leerlingen en studenten in Limburg betekent dit een ernstige beperking van hun mogelijkheden, perspectieven en kansen.

Demografische druk en daarmee samenhangende uitdagingen om toch een rijk onderwijsaanbod te blijven aanbieden versterken alleen maar de noodzaak om de “kansenradius” van leerlingen te vergroten. Door ze bewust te maken van de perspectieven en kansen over de grens, maar ook door ze voldoende toe te rusten om die kansen te benutten.

Ik heb het genoegen dat ik dit bij onze eigen kinderen van heel kortbij mag ervaren, de oudste zoon en dochter maken al volop gebruik van Euregionale kansen, de jongste dochter en zoon geven aan hun voorbeeld te willen volgen.

Maar eigenlijk zou het mogelijk moeten zijn voor alle kinderen in Limburg. In het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs. Bij taalonderwijs, maar met name ook studie- en loopbaanoriëntatie. In actieve uitwisseling, om ook die belangrijke interculturele vaardigheden te ervaren en op te doen. Dat gun je elk kind, dat mag je ze eigenlijk niet ontnemen.

Maar de werkelijkheid van de scholen is weerbarstiger. Regelgeving, inspectie, profilering van besturen en scholen, etc, etc. Steeds meer wordt verwacht van scholen, van leerkrachten. Wat vaak ondersneeuwt is nu net dat regionale belang. Niemand ontkent het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal en goede communicatieve beheersing van de Engelse taal. Maar moet een leerling die uiteindelijk via het vmbo een mbo-diploma behaalt (en dat is toch ruim 60% van al onze leerlingen !) op een relatief hoog niveau de Engelse taal beheersen en geen of weinig ruimte hebben om de taal van de buren te leren ? En dat terwijl haar of zijn perspectieven op werk in een straal van 20 kilometer liggen, terwijl deze zonder beheersing van de buurtaal op 90 – 100 kilometer liggen?

De taak dus aan het onderwijs om invulling te geven aan de vergroting van die kansen, samen met de ouders, in het belang van hun leerling/kind. En dan komt onmiddellijk de vraag hoe. Weer wat erbij, weer stapelen op dat toch al overvolle bordje ? En hoe richt ik dat in, wie kan mij helpen ?

Allemaal heel terechte vragen, waarover we in de expertgroep goed hebben nagedacht en gezocht naar oplossingen. De leden van de expertgroep zijn allemaal ervaren “internationaliseerders” uit het onderwijs, mensen die zelf met de voeten in de klei staan en dagelijks zien welke hindernissen, maar ook welke kansen er zijn voor scholen die willen beginnen met internationaliseren of bezig zijn met implementatie en borging. Zij weten de weg, kunnen je helpen, op maat. Onze experts komen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ze kennen de problemen en mores van de sector, maar weten ook precies wat we in huis hebben om je snel en met zo weinig mogelijk extra inspanning op weg te helpen. Kennen de praktijk van de schoolleider, maar ook van de docent. En staan klaar om je te helpen, zodat jouw stapel op het bordje niet hoger wordt, maar je wel je leerlingen de kansen kunt bieden, waarvan je eigenlijk vindt dat ze die ook verdienen. We horen graag snel van je en nodigen je uit om in gesprek te gaan met onze experts en kennis te maken met de veelheid en rijkdom van mogelijkheden.

Meer weten? Neem contact op.