Internationalisering is voor iedereen!

Waarom zou een ervaring over de grens alleen weggelegd zijn voor MBO- studenten van niveau 3 en 4? Waarom zouden we niet ook een leuk programma van een paar dagen kunnen opzetten in het buitenland voor díe studenten die er misschien juist wel heel veel baat bij hebben?

Dat is precies wat Gilde Opleidingen heeft gedaan in het project "Ondernemende helden over de grens". Marion Rijs, docent Duits en BPV- coördinator bij Gilde Entree Onderwijs, kwam met dit voorstel. Samen met Pauline van den Bosch, beleidsadviseur internationalisering, is zij aan de slag gegaan om een project op te zetten: een grensoverschrijdende samenwerking voor een speciale doelgroep, namelijk studenten entree onderwijs niveau 1.

In dit project werkt Gilde Opleidingen samen met het Rhein-Maas Berufskolleg Kreis Viersen. Het interessante is dat zij met dezelfde doelgroep werken. Zij konden zich dus prima vinden in onze vraag en doelstelling: "Hoe kunnen we ook onze studenten stimuleren om hun eigen grenzen te verleggen?" Letterlijk en figuurlijk zelfs. En omdat het altijd leerzaam is om een kijkje "in andermans keuken" te nemen, zijn ook de docenten bij elkaars school op bezoek geweest. Het was een waardevolle ervaring om kennis en ervaring uit te wisselen en om te bespreken wat wel en niet werkt bij deze doelgroep.

Maar wat wordt er nu concreet gedaan in dit project? Het gaat om een groep studenten van Gilde Entreeonderwijs opleiding retail. Zij zijn in het kader van dit project twee dagen naar Düsseldorf geweest met enkele docenten. Het doel? De eigen grenzen verleggen en ervaren hoe het is om in de Duitse taal en cultuur te werken en leren. Zowel op het gebied van sociale en persoonlijke ontwikkeling als op vakinhoudelijk vlak is deze ervaring een verrijking voor de studenten.

In het project is ook de euregio rijn-maas-noord betrokken bij de ontwikkelingen. Zij hebben geholpen bij het vinden van de Duitse partner, de detailhandelsbedrijven en de locatie voor de workshops. Een mooie en duurzame samenwerking dus zowel met de school als de euregio.

Rennen voor de trein.
De voorbereiding is onderdeel van het geheel. Dus de eerste opdracht voor de studenten was om uit te zoeken hoe de lokatie te bereiken was met openbaar vervoer. Op papier prima te doen. De werkelijkheid? ... Een trein valt uit, een perronwijziging en dus hard rennen om de juiste trein te halen. Niet ieder voor zich, maar met z'n allen! Studenten droegen de koffers van de docenten en samen zorgden ze ervoor dat iedereen op tijd aan boord was. Dit is precies waar het om gaat: samenwerken en anticiperen op situaties die net even anders gaan dan gepland. Dit is de realiteit, in het dagelijks leven en in de beroepspraktijk.

Het programma voorzag veel tijd om samen te zijn en samen activiteiten te ondernemen. Een veilige en comfortabele omgeving is namelijk de basis om te leren en jezelf te ontwikkelen. Daarom zorgt Gilde Opleidingen ervoor dat er naast professionele ontwikkeling ruim aandacht is voor sociale en persoonlijke ontwikkeling in dit soort projecten. Een paar uurtjes in de schoolbanken met je medestudenten en docenten is totaal iets anders dan samen een tweedaags avontuur aangaan.
Maar er was ook aandacht voor werken en leren in de beroepscontext. Met pen en notiteblok in de hand hebben de studenten op interactieve wijze, door middel van een 'Schnitzeljagd", de stad beter leren kennen. Daarnaast hebben zij kennisgemaakt met de detailhandel in Duitsland. Denk aan een kijkje in een winkel, observeren van klanten en winkelpresentaties, of zelfs een vraag stellen aan een medewerker. Allemaal nieuwe ervaringen die bijdragen aan de ontwikkeling van de student.

Wat in het vat zit...
Na een succesvol avontuur zijn meteen de plannen gemaakt voor een volgend traject in het schooljaar 2020-2021. Ook lagen de plannen al klaar om het RMBK te ontvangen in Venlo. Alles zou plaats hebben gevonden in het voorjaar van 2020. Maar toen kwam COVID19. In overleg zijn alle activiteiten verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Wat staat er op de programma?
De studenten ontmoeten de leerlingen van Gilde Opleidingen. Na een korte speeddate zullen zij samen naar het leerbedrijf van de student van Gilde fietsen. In het bedrijf volgt een korte toelichting over de activiteiten in het bedrijf en voeren ze samen een eenvoudige opdracht uit. Op zich al een flinke uitdaging omdat de studenten met elkaar moeten samenwerken en communiceren in een andere taal. Alles wat ze in de voorbereiding hebben geleerd kunnen ze nu in de praktijk brengen.

Taal en cultuur verbinden!
Om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op zowel de komst van de studenten van het RMBK én op hun eigen excursie naar Düsseldorf, krijgen ze in het schooljaar 2020-2021 een goede voorbereiding. En dat doen we niet binnen de vier muren van de school, maar ook daarvoor gaan ze de grens over: het Borussia-stadion in Mönchengladbach! Waar kun je je beter voorbereiden op de Duitse taal en cultuur dan in Duitsland zelf?

Taal is een verbindende, maar tegelijkertijd ook een isolerende factor als je de taal niet (goed) spreekt. Het is zeker niet de bedoeling om de studenten vloeiend Duits te laten spreken. Het gaat om kennis laten maken met de taal, enkele woorden en zinnen kunnen maken en begrijpen en jezelf iets zekerder voelen. Daar draait het om. Met een externe trainer gaan we in het Borussia-stadion in Mönchengladbach spelenderwijs aan de slag met de taal en met de basis die ze tijdens de lessen Duits hebben geleerd.

Maar taal is niet alles. De cultuur begrijpen en je eventueel kunnen aanpassen is minstens net zo belangrijk voor een goede communicatie. Op dezelfde dag gaan we naast de taal ook op interactieve wijze aan de slag met de Duitse cultuur. Hoe spreek je iemand aan in een winkel? Hoe zou je zelf reageren op een bepaalde situatie? Wat moet je vooral niet doen/ zeggen? Wat wordt er bedoeld met een bepaald gebaar etc. Ook hier gaat het weer om de studenten wat zelfzekerder te laten zijn.

Meer weten?
Wil je meer informatie over de ervaringen van de docenten of over de inhoud van het programma? Neem dan per e-mail contact op met Marion Rijs van Gilde Opleidingen.
Wil je meer weten wat de mogelijkheden om een soortgelijk project voor jouw opleiding op te zetten? Stuur dan een e-mail naar Pauline van den Bosch.

Het project “ondernemende helden over de grens” wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de euregio rijn-maas-noord.