Natuurlijk!
Natürlich!
Bien sûr!

Leraren, docenten, directies en schoolbesturen zetten zich met hart en ziel in voor het verbeteren van het toekomstperspectief van hun leerlingen. De Euregio biedt ze een grenzeloze toekomst. Want vanuit onze mooie provincie Limburg is het geweldig om over de landsgrenzen heen te gaan om zo verder te komen. Meertaligheid en kennis van elkaars culturen is een belangrijk gegeven hierin.

Verzet de grens als school. Euregio Onderwijs ondersteunt je op verschillende vernieuwende manieren en is een verrijking voor de reguliere vakken. Het is praktijkgericht en voorziet bijvoorbeeld in leuke uitwisselingsprojecten en in een compleet en praktisch ontzorgingspakket met boeiend lesmateriaal, waarbij je ondersteuning krijgt van een expertiseteam. Ook trainingen van docenten behoren tot de mogelijkheden. En dat begint met Euregionaal Onderwijs én een subsidieregeling van de Provincie Limburg voor projecten in het primair en voortgezet onderwijs, VMBO, MBO en HBO in Limburg. Want waarom stoppen als je verder kan?

‘EUREGIO ONDERWIJS LEEFT!’

EMRLingua: extra middelen om Duits en Frans te leren
13.07.21

In maart is het Interreg-project EMRLingua gestart, waarmee de buurtalen Duits, Frans en Nederlands worden bevorderd. Via EMRLingua zijn extra middelen beschikbaar voor grensoverschrijdende ontmoetingen, uitwisselingen, bezoeken en stages in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Zo komen leerlingen op een natuurlijke manier in contact met de buurtaal, de regio en de sprekers van de buurtaal. Ze ervaren dat Duits en Frans niet zomaar schoolvakken zijn, maar dat taal een communicatiemiddel is dat deuren opent. Ook met het oog op hun toekomstige studie en werk.

lees verder >
Subsidieregeling Euregionaal Onderwijs loopt af
13.07.21

De subsidieregeling Euregionaal Onderwijs van de Provincie Limburg loopt binnenkort af. Volgend schooljaar vindt een evaluatie plaats over de resultaten van de regeling. Projecten kunnen nog worden ingediend tot en met 30 juli 2021.

lees verder >
Start met het verleggen van je grenzen! Meer weten? Vraag het aan ‘t Euregio team!