Natuurlijk!
Natürlich!
Bien sûr!

Leraren, docenten, directies en schoolbesturen zetten zich met hart en ziel in voor het verbeteren van het toekomstperspectief van hun leerlingen. De Euregio biedt ze een grenzeloze toekomst. Want vanuit onze mooie provincie Limburg is het geweldig om over de landsgrenzen heen te gaan om zo verder te komen. Meertaligheid en kennis van elkaars culturen is een belangrijk gegeven hierin.

Verzet de grens als school. Euregio Onderwijs ondersteunt je op verschillende vernieuwende manieren en is een verrijking voor de reguliere vakken. Het is praktijkgericht en voorziet bijvoorbeeld in leuke uitwisselingsprojecten en in een compleet en praktisch ontzorgingspakket met boeiend lesmateriaal, waarbij je ondersteuning krijgt van een expertiseteam. Ook trainingen van docenten behoren tot de mogelijkheden. En dat begint met Euregionaal Onderwijs én een subsidieregeling van de Provincie Limburg voor projecten in het primair en voortgezet onderwijs, VMBO, MBO en HBO in Limburg. Want waarom stoppen als je verder kan?

‘EUREGIO ONDERWIJS LEEFT!’

De euregio rijn-maas-noord neemt platform Euregio Onderwijs over
30.03.22

Tot nu toe verzorgden de Provincie Limburg en de Expertgroep Euregionaal Onderwijs samen deze nieuwsbrief en de website euregioonderwijs.nl. Omdat de subsidieregeling Euregionaal Onderwijs afliep, is de Provincie op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar voor het platform. De organisatie euregio rijn-maas-noord zal vanaf nu de website, nieuwsbrief en social media verzorgen.

lees verder >
Maak kennis met de euregio rijn-maas-noord
30.03.22

De euregio rijn-maas-noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de Nederlandse en Duitse inwoners in dit gebied. Ze wil het wederzijdse begrip versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren.

lees verder >
Start met het verleggen van je grenzen! Meer weten? Vraag het aan ‘t Euregio team!