Onbegrensd!
20.05.19

Het ministerie van BZK ondersteunt met het programma “Onbegrensd” sport- en cultuurevenementen voor jongeren die aandacht vragen voor de taal en cultuur van onze buurlanden.

Taal- en cultuurverschillen vormen namelijk een grensbelemmering op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Bewoners in de grensstreek kijken door deze verschillen minder snel over de grens voor school, stages of werk. Hoe kleiner de kennis van de buurtaal en cultuur, hoe groter de grensbarrière.

Door jongeren uit te wisselen via gezamenlijke sport- en cultuurevenementen, maakt de jeugd spelenderwijs kennis met de buren, elkaars taal en cultuur. Hierdoor vervagen de grenzen. Daarom is het ministerie van BZK samen met de buurlanden het programma Onbegrensd gestart.
Onbegrensd kan organisatoren van een jongerenevenement op verschillende manieren ondersteunen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Of op zoek naar meer informatie? Neem dan een kijkje op de website: www.kijkenoverdegrens.nl.