Maak kennis met Ambassadeur Euregio Onderwijs Karin Straus
03.10.18

De provincie Nederlands Limburg heeft de laatste jaren hard gewerkt aan een agenda voor Euregionaal Onderwijs. Met deze agenda wil zij in het onderwijs en in de samenleving bewustwording voor het belang van grensoverschrijdend leren in Limburg creëren en vergroten. Met Euregionaal Onderwijs vergroten we de kansen van onze kinderen!

Er zijn vele vormen van Euregionaal Onderwijs. Zo kan er bijvoorbeeld al vanaf het basisonderwijs extra aandacht voor de Duitse, maar ook Franse taal en cultuur ingeruimd worden.

Daarnaast kunnen scholen grensoverschrijdende excursies organiseren om hun leerlingen reeds op jonge leeftijd met thema’s van de Euregio in contact te brengen en hen kennis te laten maken met de taal, cultuur, economie en bedrijvigheid aan de andere kant van de grens en zo hun oriëntatie te vergroten. Euregionaal Onderwijs is daarmee meer dan alleen het leren van de taal van de buren.

Onze unieke ligging van Limburg in de Euregio biedt een grenzeloze toekomst voor onze jongeren. Daarom helpen wij ze met Euregionaal onderwijs om grensoverschrijdend te leren denken en te handelen. Door onze buurtalen te begrijpen, te spreken en te gebruiken. Door te kunnen omgaan met de andere gewoonten en gebruiken in de Euregio. Door kansen over de grenzen te zien en te pakken.

Om onze jongeren daarbij te stimuleren en te steunen, ontwikkelen en bouwen wij samen aan toekomstgericht Euregio Onderwijs. Leggen daarvoor verbindingen alsof er geen grenzen zijn. Bouwen relaties met gezamenlijke, grensoverschrijdende ambities. Versterken samenwerking door met elkaar kennis en kunde te delen en van elkaar te leren.
Bij dit alles staan onze jongeren centraal. Zij vormen tenslotte onze Euregio van de toekomst. Zij creëren met hun gedrag en activiteiten een Euregionale leefomgeving waar het beter wonen, werken en leven is. Onze jongeren doen dit samen met ons; ouders, scholen, overheid en bedrijfsleven. Ieder speelt daarbij een cruciale rol vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo bouwen wij samen ons duurzame Euregionale Onderwijs. Deze visie vormt de basis van ons Euregionaal Onderwijs in Limburg. Voor een grenzeloze toekomst voor ons en onze jongeren.

Met deze boodschap ben ik het afgelopen jaar op pad gegaan en als ambassadeur Euregio Onderwijs namens de Provincie Limburg vele contacten aan gegaan om deze boodschap te verspreiden. Niet alleen ben ik veel mensen tegen gekomen die, vaak onbewust, al met Euregio Onderwijs bezig waren, maar ook heb ik gezien hoe enthousiast en trots mensen kunnen zijn als zij zich bewust zijn van onze bijzondere plek als Limburg in Europa.

Ik hoop dat u allen met mij wilt samenwerken om Euregio onderwijs verder te stimuleren en daarmee voor nog veel meer kinderen in Limburg de basis te leggen voor een grenzeloze toekomst.