%>
EMRLingua: extra middelen om Duits en Frans te leren
13.07.21

In maart is het Interreg-project EMRLingua gestart, waarmee de buurtalen Duits, Frans en Nederlands worden bevorderd. Via EMRLingua zijn extra middelen beschikbaar voor grensoverschrijdende ontmoetingen, uitwisselingen, bezoeken en stages in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Zo komen leerlingen op een natuurlijke manier in contact met de buurtaal, de regio en de sprekers van de buurtaal. Ze ervaren dat Duits en Frans niet zomaar schoolvakken zijn, maar dat taal een communicatiemiddel is dat deuren opent. Ook met het oog op hun toekomstige studie en werk.

De coördinatie van het project ligt in handen van het nieuwe Euregionaal Coördinatiecentrum voor Buurtalen en Interculturele Competenties in Eupen (B).

Netwerk van scholen
Docenten kunnen tijdens workshops en bijeenkomsten hun kennis, expertise en ervaring delen in een netwerk van scholen uit de hele Euregio die grensoverschrijdend actief zijn. Zoals de Euregioprofielscholen en Euregioscholen. Ook kunnen zij gebruikmaken van bestaand en verder te ontwikkelen digitaal euregionaal lesmateriaal, dat vanaf komend schooljaar op www.EMRLingua.eu beschikbaar is. Verder komt er voor deelnemende scholen een multimediaal mBook geografie in vier talen: Duits, Frans, Nederlands en Engels. Dat mBook is Euregio-breed inzetbaar en wordt samen met de projectpartners ontwikkeld. 

EMRLingua ondersteunt scholen
Het Euregionaal Coördinatiecentrum ontlast en ondersteunt scholen en docenten die grensoverschrijdend actief (willen) zijn of worden op financieel en praktisch vlak. Denk daarbij aan:

  • Het vinden van een partnerschool in Duitsland of België.
  • Ontmoetingen, bezoeken en uitwisselingen, onder andere met projectmiddelen en het Schoolfonds van de EMR waarmee kosten voor vervoer en entree gefinancierd kunnen worden.
  • Grensoverschrijdende bedrijfsbezoeken en stages.
  • Ondersteuning bij de aanvraag van een label Euregio(profiel)school en verdere begeleiding. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op euregio-mr.info. Of mail naar EMRLingua@euregio-mr.eu.
U kunt ook contact opnemen met Paul Hölsgens via paulhoelsgens@euregio-mr.eu of +32 474 65 09 19.

Weetjes en actueel nieuws zijn te vinden op de Facebook-pagina en LinkedIn-pagina

Looptijd en begroting
EMRLingua wordt gefinancierd door Interreg-EMR. Doel van dit project is de waarde van de drie buurtalen versterken, en de aandacht voor interculturele competenties op lagere, middelbare en beroepsscholen in de Euregio Maas-Rijn vergroten. Het project loopt van maart 2021 tot augustus 2023 en heeft een totale begroting van € 2.718.485,90, waarvan € 1.565.158,83 afkomstig uit is EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).